Дозаторни системи OPTIMA

Полезна Информация:
Органичен Хлор (стабилизиран хлор) - понятието се използва за басейни, третирани с трихлорни таблетки, или гранулиран хлор, в който се съдържа изоцианурова киселина като стабилизатор, или други органични добавки.
Неорганичен Хлор - понятието се използва за басейни, третирани с натриев или калциев хипохлорид.
Органичен Бром - понятието се използва за басейни/вани третирани с бромни таблетки. 

Хлоринатори Броминатори

Pool Watch Basic

Ръчна бъркалка за съд за химикали

Електроди и монтажни елементи

Полиуретанов цилиндричен съд за химикали

Перисталтична дозаторна помпа

Плуващ диспенсер за хлор

EXACTUS - дозиращи помпи

Дозаторно Оборудване За Басейн

НАЗАД
За Нас    Спа Продукти    Соларни с-ми    Осветление    Интересно    Партньори    Контакти

Доставка  Гаранция  Клиенти     Protected by Copyscape Web Plagiarism Checker  Copyright © 2009 "Имекстра" ЕООД www.imextra.eu All Rights Reserved