Пясъчни Филтри  - пясъчните филтри се използват за пречистване на водата в басейна. Те улавят твърдите частици, органични материи, утайки и всякакъв друг вид замърсявания в басейна. Принципа на работа на пясъчните филтри е заимстван от природата. Изследванията показват, че подпочвените води са в пъти по-чисти от водите на повърхността от гледна точка на замърсявания. Чрез преминаването на водата през различни пластове пясък - водата се пречиства, като замърсяванията остават във филтрационния пълнеж (филтрационен пясък). Пясъчните филтри са най широко разпространената система за пречистване на водата в плувните басейни.

Пясъчен Филтър
Sky Pool

Дебит от 6 куб. м./ч.
Цена с ДДС 444 лева

Картушен филтър - картушните филтри също се използват за пречистване на водата в басейн. При картушния филтър филтрирането на водата става посредством картушен филтър. Плюсовете на този вид филтри са че имат по-добра пречиствателна способност, но с течение на времето тази способност намалява. След определено време картушния филтър се заменя с нов - за това филтрационната система с картушен филтър излиза малко по-скъпо.

Евтин Пясъчен Филтър

Дебит от 4.3 куб. м./ч.
Цена с ДДС 216 лева

Филтрационен
 Пълнеж

Торба - 25 кг.
Цена с ДДС 25,80 лева

Шестпътен вентил
Автоматичен


Цена с ДДС 1 284 лева

Шестпътен вентил
Комплект


Цена с ДДС 180 лева

Ским Филтър


Дебит от 4 куб. м./ч.
Цена с ДДС 552 лева

Моноблок
Simple

Дебит от 3,5 куб. м./ч.
Цена с ДДС 840 лева

Циклонен Предфилтър
Хидроспин

Дебит до 30 куб. м./ч.
Цена с ДДС 924 лева

Компактно Филтърно Помещение

Дебит от 30 куб. м./ч.
Цена с ДДС 2 640 лева

Други системи и аксесоари за филтърни системи.

Моноблок
Combo NEW

Дебит от 18 куб. м./ч.
Цена с ДДС 6 720 лева

Моноблок
Mini Combo

Дебит от 10 куб. м./ч.
Цена с ДДС 7 422 лева

Моноблок
Combo

Дебит от 15 куб. м./ч.
Цена с ДДС 11 244 лева

Картушен Филтър
Резервен Terra

Дебит от 8,3 куб. м./ч.
Цена с ДДС 300 лева

Картушен Филтър
Viron

Дебит от 48 куб. м./ч.
Цена с ДДС 2 502 лева

Картушен Филтър
Terra

Дебит от 8,3 куб. м./ч.
Цена с ДДС 738 лева

Пясъчен Филтър
Volcano Professional

Дебит от 34 куб. м./ч.
Цена с ДДС 2 784 лева

Пясъчен Филтър
Volcano

Дебит от 22 куб. м./ч.
Цена с ДДС 1 176 лева

Пясъчен Филтър
Aster

Дебит от 21 куб. м./ч.
Цена с ДДС 1 230 лева

Пясъчен Филтър
Aplister

Дебит от 6 куб. м./ч.
Цена с ДДС 510 лева

Пясъчен Филтър
Cantabric

Дебит от 6 куб. м./ч.
Цена с ДДС 672 лева

Пясъчен Филтър
Millenium

Дебит от 7 куб. м./ч.
Цена с ДДС 588 лева

НАЗАД
За Нас    Спа Продукти    Соларни с-ми    Осветление    Интересно    Партньори    Контакти

Доставка  Гаранция  Клиенти     Protected by Copyscape Web Plagiarism Checker  Copyright © 2009 "Имекстра" ЕООД www.imextra.eu All Rights Reserved