FAQ    Гаранции    Клиенти       Wiki                   Protected by Copyscape Web Plagiarism Checker         ©2009-2010 Imextra Ltd. All rights reserved.  www.imextra.eu

        

За Нас    Спа Продукти    Соларни с-ми    Осветление    Интересно    Партньори    Контакти
Spa-312външно джакузи от имекстра
Капацитет - 6 човека
Размери - 2160x2160x960mm
ЦЕНА - 11 286 лева
View all

Spa-320външно джакузи от имекстра
Капацитет - 7 човека
Размери - 2200x2200x980mm
ЦЕНА - 11 880 лева
View all


Spa-
328
външно джакузи от имекстра

Капацитет - 6 човека
Размери - 2200х2300х930mm
ЦЕНА - 14 940 лева
View all

Spa-313външно джакузи от имекстра
Капацитет - 5 човека
Размери - 2200х2200х980mm
ЦЕНА - 13 950 лева
View all

Spa-321външно джакузи от имекстра
Капацитет - 6 човека
Размери - 2760х2200х980mm
ЦЕНА - 16 800 лева
View all

Spa-329външно джакузи от имекстра
Капацитет - 7/8 човека
Размери - 2200х2200х930mm
ЦЕНА - 13 080 лева
View all

Spa-316външно джакузи от имекстра
Капацитет - 7 човека
Размери - 2200х2200х980mm
ЦЕНА - 11 800 лева
View all

Spa-322външно джакузи от имекстра
Капацитет - 6 човека
Размери - 2200х2300х930mm
ЦЕНА - 15 120 лева
View all

Spa-331външно джакузи от имекстра
Капацитет - 6/8 човека
Размери - 2200х2200х930mm
ЦЕНА - 13 920 лева
View all

Spa-318външно джакузи от имекстра
Капацитет - 3 човека
Размери - 2080х1750х930mm
ЦЕНА - 10 500 лева
View all

Spa-323външно джакузи от имекстра
Капацитет -9/10 човека
Размери - 3280x2220x930mm
ЦЕНА - 18 900 лева
View all

Spa-341външно джакузи от имекстра
Капацитет - 5 човека
Размери - 2200х2200х930mm
ЦЕНА - 13 920 лева
View all

Classical Series

НАЗАД

Spa-8028външно джакузи от имекстра
Капацитет - 6 човека
Размери - 2210x221x980mm
ЦЕНА - 15 600 лева
View all

Spa-319джакузи от имекстра
Капацитет - 6 човека
Размери - 2200х2200х980mm
ЦЕНА - 12 420 лева
View all

Spa-326външно джакузи от имекстра
Капацитет - 6/7 човека
Размери - 2200х2200х930mm
ЦЕНА - 13 560 лева
View all