Доставка  Гаранция  Клиенти     Protected by Copyscape Web Plagiarism Checker  Copyright © 2009 "Имекстра" ЕООД www.imextra.eu All Rights Reserved

SM-14

Специален разтворител за епоксидни бои

EPOXYCOAT-AC
Антикорозионен епоксиден грунд за басейн

EPOXYCOAT-S
Двукомпонентно епоксидно покритие за басейн

DUROFLOOR-BI
Двукомпонентно безцветно епоксидно покритие

EPOXYCOAT
Двукомпонентнаепоксидна боя за басейн

IDROSTUK
Течна добавка във воден разтвор за еластификация на фугираща смес

LITOCHROM 1-6
Бяло нехлъзгащо се лепило за керамика

IDROKOL X20
Синтетичен латекс на смолна основа във воден разтвор

K55/LITOPLUS
Бяло нехлъзгащо се eластично лепило за керамика

COVERFLEX
Двукомпонентна хидравлична мазилка за хидроизолиране

K2/LITOBLANC
Бяло нехлъзгащо се лепило за керамика

ELASTOCEM
Двукомпонентна хидравлична мазилка за хидроизолиране

Материали за боядисване и защита на басейн

Строителство и довършителни работи за басейн

1. Строителство на басейна
Стоманобетонната конструкция на басейна се изпълнява от бетон със специални добавки. Обикновено по задание басейна се изпълнява с бетон В20W0.6. В резултат на това коритото се получава от плътен бетон, без пукнатини. Изливането на дъното на басейна става след полагане на дънната тръбна разводка, или само на подов сифон, между долна и горна армировка на дъното. Да се обръща внимание на наклоните, показани на чертежите. Да се обърне внимание на ъглите дъно-стена / контакт на стар- нов бетон/, като преди изливането на стената трябва да се положи водоспираща лента, или фугата да се обработи с латексна добавка IDROKOL X20, която подобрява адхезията между стар-нов бетон. Нанесете IDROKOL X20 и веднага излейте стените – на принципа мокро върху мокро. Необходимостта от работни фуги в дъното на басейна зависи от типа на дънната плоча, и от нейната носеща способност.
2. Технически контрол на конструкцията  
Времето за набиране на якост на бетона след изливането на чашата на басейна е не по-късо от 6 месеца. Напълнете басейна с вода за не по-малко от 14 дни, за да проверите водонепропускливостта на басейна.
3. Изравняване на повърхностите
Възможните неравности по стените на басейна се изправят с циментово-пясъчна мазилка, с определени размери на
пясъка, и с добавяне на синтетичния латекс IDROKOL X20, или директно със структурна мазилка LITOPLASTER T30.
4. Хидроизолация на басейна
Хидроизолацията на басейна се изпълнява от еластичен хидроизолационен разтвор на основата на ELASTOCEM. Преди нанасяне на хидроизолацията почистете повърхностите.
5. Полагане на облицовките в басейна
6. Ред на полагане на плочките:
7. Фугиране на облицовките

Фугирането може да започне само след пълното изсъхване на лепилото /не по-рано от 24 часа от полагането на облицовката/.
8. Запълване на работни фуги
Еластична работна фуга по дъното на басейна трябва да се изпълнява приблизително през всеки 3.00м1 във двете направления, така че да се получат квадрати с площ приблизително 9.00м2.

ЦЯЛАТА необходима информация можете да намерите ТУК

Строителни Материали
Материали за полагане на облицовка

За Нас    Спа Продукти    Соларни с-ми    Осветление    Интересно    Партньори    Контакти

LITOBAND
Запечатваща лента за осигуряване на перфектна водоустойчива запечатка