ВОДА H2O

    Важна част от поддръжката и грижата за Вашия басейн или хидромасажна вана е да придобиете представа за химичните процеси протичащи във водата при използването им. Познания за различните фактори като например рН, Обща Алкалност и Калциева твърдост, и тяхното отражение върху водата и оборудването ще Ви спести много време, средства и неприятности. Знаейки повече за тези процеси ще можете да постигнете балансирана вода в басейна или ваната още от самото начало, което е необходимо условие за по-икономично и навременно използване на препаратите вместо използване на големи количества препарати за да се оправи предишна небрежност. Сега нека да видим кой е НАЙ-ВАЖНИЯ фактор контролиращ баланса на водата във Вашия басейн или вана.

 

    Как рН се отразява върху химичните процеси във водата

    Най-просто казано, рН е измерител на относителната киселинност или основност на водата. Идеалните нива на рН за водата в басейните и хидромасажните вани е между 7.2 и 7.8. Препоръчва се да се измерва всеки ден като това може да се прави със всеки комплект за измерване на показателите на водата. Ниво на рН над 7.8 е причина за мътна вода, образуване на петна по стените, отлагане на варовик, проблеми с филтрацията и намалена ефективност на хлора. Това означава, че можете да спестите пари от по-малко добавяне на хлорни препарати, като поддържате нивото на рН в подходящите граници. Ако рН падне под 7.2, това ще доведе до корозия на металните тръби, разяждане на циментовите фуги и повърхности, бърза загуба на свободния хлор и възможни възпаления или сърбежи у ползващите басейна или ваната. За да поддържате идеално нивото на рН във водата, използвайте рН+, когато нивото падне под 7.2 и рН- когато нивото се покачи над 7.8.

 

Обща алкалност - Какво значение има за водата

    Общата алкалност е мярка за способността на водата да се съпротивлява на промени в рН. Алкалността не трябва да се проверява толкова често колкото рН. Добро ниво на Общата Алкалност ще напарави поддръжката на рН много по-леснa. Подходящия обхват на Общата Алкалност за водата в басейни и хидромасажни вани е между 75 и 120 мг/л. Висока Обща Алкалност (над 120 мг/л) ще накара рН на водата бавно да се покачва и да не се поддава на коригиране. Ниска Обща Алкалност (под 75 мг/лl) кара рН на водата рязко да се променя от една крайност в друга, което прави поддържането му на подходящо ниво много трудно. Идеалното ниво на Общата Алкалност (между 75 и 120 мг/л) може да се постигне чрез добавяне на Увеличител на Общата Алкалност ако тя е под 75 мг/л и рН- ако Oбщата Алкалност е над 120 мг/л. Тестът за Общата Алкалност трябва да се прави веднъж седмично или по-често при нужда.  

 

Калциевата Твърдост и как тя се отразява на баланса на водата

    Калциевата твърдост е количеството Калциеви соли разтворени във водата. Идеалното ниво на Калциевата Твърдост е между 200 и 400 мг/л. Калциева твърдост над 500 мг/л (висока Калциева твърдост) може да е причина за утаяване на калция, което пък ще е причина за мътна вода или образуване на варовик. Ниска Калциева Твърдост (под 100 мг/л) може да е причина за корозия. Ниска Калциева Твърдост може да бъде коригирана чрез добавяне на Увеличител на Твърдостта. Ако се налага намаляне на нивото на Калцивеата Твърдост, единствения начин е да се замени част от водата с прясна с по-ниска естествена Калциева Твърдост. Тестът за Калциевата Твърдост трябва да се прави при пълнене на басейна или ваната или веднъж на два - три месеца.

 

Шоково третиране и Общо Разтворени Частици

    Шоковото третиране с хлорни препарати или такива не съдържащи хлор изгаря образуваните във водата хлорамини. Позната още под името супер-хлориране, тази техника се използва за справяне с проблеми като мътна вода, кожни и очни възпаления и неприятна миризма. Тези признаци обикновено са в резултат на наличието на хлорамини. Шоковото третиране трябва да се прави поне веднъж седмично. Общо Разтворените Частици (ОРЧ) са важни по една причина. Колкото по-високо е нивото на ОРЧ, толково по-неефективно е действието на добавените препарати за третиране на водата. Това ниво трябва да се следи чрез сравнение между водата в басейна/ваната и водата използвана за пълнене. В идеалния случай нивото на ОРЧ не трябва да е по-високо с повече от 1000 мг/л от нивото на водата използвана за пълнене, до максимална абсолютна стойност от не повече от 3000 мг/л без значение колко е нивото на ОРЧ на водата за пълнене. Признаци подсказващи за високо ниво на ОРЧ са вода със солен привкус или мътна вода. Ако мислите, че нивото на ОРЧ е твърде високо, свържете се с техник-специалист, който да го измери. Ако се наложи намаляне на ОРЧ, това се прави чрез подменяне на част от водата с прясна. В някои басейни/вани може да се поддържа задоволително ниво на ОРЧ чрез редовна обратна промивка на филтъра.

 

Дезинфекция на водата във Вашия басейн или вана

    Уверете се, че нивата на всички описани дотук показатели са в приемливите граници за да можете да дезинфекцирате водата във Вашия басейн или вана с по-малко главоболия и количество хлор от когато и да е било преди. Дезинфекцията е важен елемент от всяка програма за третиране на водата. За целта се използва Стабилизиран Хлор, който дезинфекцира чрез освобождаване на свободен хлор във водата, който пък от своя страна унищожава бактериите и другите микроорганизми, както и водораслите и органични вещества, намиращи се във водата. Тъй като условията във водата се променят бързо, много е важно да се измерва нивото на свободния хлора всеки ден. То трябва да е между 1.5 и 3 мг/л.

 

Предпазване на хлора от слънчевите лъчи

    В началото на всеки сезон може да се наложи добавянето на Стабилизатор на хлора. Слънчевите лъчи могат бързо да унищожат свободния хлор в басейните и хидромасажните вани намиращи се на открито ако не се "стабилизира" водата в тях. Стабилизаторът ще предпази хлора от бързо разграждане под действие на слънчевите лъчи. По същество, той ще направи така, че хлорът, който сте си купили да продължи да действа по-дълго, което ще Ви спести средства в дългосрочен план.

 

Заключение

    С основната информация, представена тук, можете напълно да разберете значението от химична гледна точка на добре балансираната вода. Препоръчваме Ви да отделите необходимото време за да разберете тези фактори, тъй като те ще Ви спестят както време така и средства и ще Ви оставят повече време да се наслаждавате, а не да поддържате водата във Вашия басейн,вана или джакузи.

 

 

Препоръчителни нива на водните показатели:

рН -7.2 - 7.8

Обща Алкалност - 75 - 120 mg/l

Калциева Твърдост - 200 - 400 mg/l

Свободен Хлор - 1.5 - 3 mg/l

©2009 Imextra Ltd. All rights reserved.     www.imextra.eu